Advies

Vanaf 1 januari 2013 betaalt de consument direct aan de financiële dienstverlener.
Provisieverbod per 1 januari 2013 
 
Een aantal financiële affaires, zoals de aandelenlease - constructies en de woekerpolissen/hypotheken heeft er toe geleid dat de wetgever goed is gaan kijken naar de beloning die aanbieders aan financieel dienstverleners verstrekten voor de verkoop van hun producten. De afgelopen jaren zijn de regels ten aanzien van de provisies aangescherpt. De aanscherping van de provisieregels hebben betrekking op de passendheid, de betaalwijze en de transparantie van de provisie.
 
Vanaf 1 januari 2013 betaalt de consument direct aan de financiële dienstverlener voor financieel advies en bemiddeling bij financiële producten.
 
De financieel dienstverlener stuurt zijn klant voortaan een rekening voor zijn werkzaamheden bij advies en bemiddeling. Dit kan een vooraf afgesproken vast bedrag zijn, maar ook een tarief per uur. Hierover moeten adviseurs en bemiddelaars zelf redelijke afspraken maken met hun klanten.
 
Het provisieverbod geldt voor: 
  • hypothecaire kredieten; 
  • betalingsbeschermers;
  • overlijdensrisicoverzekeringen;
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • uitvaartverzekeringen; 
  • dienstverlening onder het Nationaal Regime;
  • complexe producten.
Het provisieverbod geldt voor adviseurs, bemiddelaars en aanbieders van financiële producten en dienstverleners onder het nationaal regime MiFID. Het direct writing kanaal van aanbieders moet de advies- en distributiekosten apart van de kosten van het product in rekening gaan brengen.
 
Het provisieverbod zal gelden voor overeenkomsten die zijn aangegaan op of na inwerkingtreding van het provisieverbod. Voor de overeenkomsten die voor de datum van inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit zijn gesloten, geldt dat de gemaakte afspraken tussen consumenten of cliënten en aanbieders, adviseurs of bemiddelaars niet zullen worden aangetast door de nieuwe provisieregels.
 
Voor uitvaartverzekeringen rekenen wij eenmalig €75,-